Jakie mam możliwości korekcji wady wzroku?

Najstarszym sposobem korekcji wady wzroku jest noszenie okularów. Nowoczesna wersja okularów to różnego typu soczewki kontaktowe. Metody te jednak nie usuwają wady wzroku i nie pozwalają zapomnieć o dodatkowej korekcji. Laserowa korekcja wady wzroku to obecnie jedna z najczęściej wykonywanych planowych operacji. Na świecie dotychczas zostało przeprowadzonych ponad 35 milionów zabiegów tego typu. Chirurgia refrakcyjna jest jedyną metodą, która pozwala uniezależnić się od soczewek korekcyjnych i cieszyć wyraźnym widzeniem.


Platforma: połączenie lasera femtosekundowego VisuMax i lasera excimerowego MEL®90

Dzięki systemowi ReLEx® SMILE firmy ZEISS oferujemy możliwość wykonywania minimalnie inwazyjnych, bezpłatkowych zabiegów SMILE. Rozwój techniki SMILE dowodzi, że zabiegi minimalnie inwazyjne są przyszłością chirurgii refrakcyjnej. Nadszedł czas laserowej korekcji wad wzroku III generacji.

Co to jest laserowa korekcja wady wzroku?

Jest to chirurgiczna metoda wykorzystująca energię lasera do usunięcia zrębu rogówki, co pozwala skorygować wadę wzroku. Obecnie, w zależności od rodzaju zabiegu, do jego wykonania wykorzystuje się laser ekscymerowy lub/i laser femtosekundowy. Wraz z postępem technologicznym oraz wynikającymi z tego nowymi możliwościami stopniowo rozwijały się kolejne generacje zabiegów refrakcyjnych.

I generacja: techniki powierzchowne, takie jak PRK, w których ablacja laserowa poprzedzona jest mechanicznym usunięciem nabłonka rogówki

II generacja: techniki z wytworzeniem płatka rogówki, takie jak : Lasik czy nowocześniejszy Femto-Lasik, w których ablacja laserowa wykonywana jest po wypreparowaniu płatka rogówki

III generacja: najnowsza technika, nazywana mikrosoczewkową korekcją wady wzroku lub z ang.: ReLEx® SMILE (Refractive Lenticule Extraction Small Incision Lenticule Extraction), która dzięki pominięciu etapu wypreparowania płatka rogówki jest obecnie najmniej inwazyjnym zabiegiem chirurgi refrakcyjnej.