Jakie metody leczenia można zastosować?

W Szpitalu Specjalistycznym Matopat wykonujemy zabiegi opisane poniżej. Wszystkie te metody posiadają pozytywną opinię amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).):

Zabiegi powierzchowne (PRK i LASEK)

Są stosowanymi od wielu lat i bezpiecznymi metodami powierzchownej, laserowej korekcji wady wzroku, w których ablacja laserowa poprzedzona jest usunięciem nabłonka rogówki. Ze względu na konieczność ponownego wynabłonkowania rogówki rekonwalescencja po PRK jest dłuższa i mniej komfortowa niż po zabiegu SMILE czy Femto-LASIK. PRK rekomendowany jest szczególnie w sytuacjach, gdzie zbyt cienka rogówka lub patologia nabłonka rogówki nie pozwalają na wykonanie zabiegu II lub III generacji.

Femto-LASIK

Obecnie najczęściej wykonywany zabieg laserowej chirurgii wzroku. Metoda zapewnia precyzyjną korekcję wad wzroku w szerokim zakresie, zarówno nadwzroczności, krótkowzroczności jak i astygmatyzmu, a jej efekt jest praktycznie natychmiastowy przy minimalnym dyskomforcie zabiegu. Żadna inna technika laserowej korekcji wady wzroku nie pozwala na tak wszechstronne zastosowanie.

ReLEx® SMILE

Mikrosoczewkowa korekcja wady wzroku to najnowsza metoda refrakcyjna, która umożliwia uzyskanie normowzroczności w najmniej inwazyjny sposób. Technika jest rekomendowana do korekcji krótkowzroczności oraz astygmatyzmu krótkowzrocznego. Dzięki pominięciu etapu wypreparowywania płatka, wada refrakcji zostaje usunięta przy nieznacznej ingerencji w biomechanikę rogówki. Powierzchowne nerwy rogówkowe są przecinane na niewielkim obszarze (ok. 2-4mm), dlatego pozabiegowy dyskomfort związany z zespołem suchego oka jest dużo mniejszy niż w przypadku zabiegów II generacji. Mała inwazyjność zabiegu, powiązana z brakiem wytworzenia płatka rogówki sprawia, że technika z powodzeniem może być stosowana u osób aktywnie uprawiających sport.

Presbyond®

Jest zaawansowaną metodą leczenia zależnej od wieku utraty akomodacji, czyli starczowzroczności(prezbiopii). Zabieg dedykowany jest zwłaszcza pacjentom powyżej 40 roku życia, którzy chcą uniezależnić się od okularów. Technika operacji jest analogiczna do zabiegu Femto-LASIK: dzięki zastosowaniu wieloogniskowego profilu ablacji, możliwa jest korekcja zarówno wady refrakcji jak i wczesnej prezbiopii.