Dlaczego widzę niewyraźnie?

Najczęstszą przyczyną obniżonej jakości widzenia są wady refrakcji takie jak: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm oraz starczowzroczność. Powstają one w wyniku niedoskonałości optyki oka, głównie związanej z dysproporcją pomiędzy mocą łamiącą rogówki a długością osiową gałki ocznej. Aby widzieć wyraźnie, punktowy obraz powinien być ogniskowany na siatkówce. Laserowa korekcja wzroku poprzez bardzo precyzyjną zmianę krzywizny rogówki umożliwia prawidłowe ogniskowanie obrazu na siatkówce i tym samym korekcję wady refrakcji w szerokim zakresie.

Krótkowzroczność

Moc łamiąca układu optycznego oka jest zbyt duża, w wyniku czego obraz tworzy się przed siatkówką i widziany jest niewyraźnie.

Nadwzroczność

Przyczyną niewyraźnego widzenia jest zbyt mała moc łamiąca układu optycznego oka, co skutkuje powstaniem punktowego obrazu za siatkówką.

Astygmatyzm

W oku powstaje obraz niepunktowy, czego efektem jest nieostre widzenie.

Prezbiopia (starczowzroczność)

Polega na niemożności zogniskowania obrazu na siatkówce podczas czytania czy pracy z bliskiej odległości.